Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων-έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

18.10.2019

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων-έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ