Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 – Γενετική ανάλυση και εφαρμογή –ομικών τεχνολογιών σε ελληνικές ποικιλίες ελιάς της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

22.01.2020 - 07.02.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 – Γενετική ανάλυση και εφαρμογή –ομικών τεχνολογιών σε ελληνικές ποικιλίες ελιάς της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθ