Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 11: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.03.2013 - 15.05.2013

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 11: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Περίληψη προκήρυξης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή word (.doc)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε μορφή word (.doc)

Διευκρινίσεις σε μορφή pdf (.pdf)