Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός (Επαναπροκήρυξη): ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 13: ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.07.2013 - 03.09.2013

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός (Επαναπροκήρυξη): ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 13: ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Νέα Επαναπροκήρυξη (Υποέργου 13)
Περίληψη Επαναπροκήρυξης (Υποέργου 13)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σε μορφή word (.doc)

Διευκρινίσεις (.pdf)