Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο «ΙΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.12.2013 - 28.01.2014

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο «ΙΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

Έντυπο προκήρυξης (.pdf)

Έντυπο αίτησης (.docx)

Διευκρινήσεις (.pdf)