ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων ΙΤΕ διάρκειας έξι μηνών | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.04.2015 - 21.04.2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων ΙΤΕ διάρκειας έξι μηνών

"Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων ΙΤΕ"
Πατήστε εδώ για το κείμενο της προκήρυξης
Πατήστε εδώ για αίτηση και έντυπο οικονομικής προσφοράς