ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΟ ΕΡΓΟ PARTHENOS ΞΕΚΙΝΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ | Νέα

Press Releases

25.06.2015

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΟ ΕΡΓΟ PARTHENOS ΞΕΚΙΝΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ

Η Φλωρεντία, το λίκνο της Αναγέννησης, θα φιλοξενήσει την εναρκτήρια συνάντηση του διεθνούς έργου PARTHENOS.

Η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση  του διεθνούς έργου PARTHENOS, το οποίο χρηματοδοτείται από το  Horizon 2020, το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Έρευνα και την Καινοτομία, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιούλη 2015 στη Φλωρεντία, σε μια από τις ιστορικές αίθουσες του PalazzoVecchio, στο SalonedeiDugento.

Το όνομα του έργου που προέρχεται από το ακρώνυμο του πλήρους τίτλου του στα αγγλικά: «PoolingActivities, ResourcesandToolsforHeritageE-researchNetworking, OptimizationandSynergies» είναι εμπνευσμένο από το όνομα της Αθηνάς Παρθένου, της ελληνικής θεάς της σοφίας, του πολιτισμού και της έμπνευσης.

Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες αρκετών έργων της ΕΕ στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, της γλωσσολογίας, της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Τα αποτελέσματα της τετραετούς δραστηριότητας του PARTHENOSθα ενθαρρύνουν μια πιο «έξυπνη» και πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην έρευνα από τις κοινότητες που εμπλέκονται στους τομείς που στοχεύει το έργο. Ο στόχος του PARTHENOSείναι να δημιουργηθεί ένα κοινό οικοσύστημα το οποίο θα υποστηρίζει την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στην Γλωσσολογία και στην Πολιτιστική Κληρονομιά μέσω έξυπνων και καινοτόμων εργαλείων, και θα διευκολύνει τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και μεθόδων στον τομέα.

Η κοινοπραξία του PARTHENOS, με Επικεφαλής το PINScrl– Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Υπηρεσίες για το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στην Ιταλία – αποτελείται από δεκαπέντε εταίρους από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει τις δύο Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (DARIAH) και στη Γλωσσολογία (CLARIN).

Η εναρκτήρια συνάντηση  του PARTHENOSθα πραγματοποιηθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκδήλωσης «EuropeanResearchInfrastructuresforHeritageScience", που διοργανώνεται σε συνεργασία με το πρόγραμμα Horizon2020 IperionCH.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.parthenos-project.eu

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο PARTHENOSαπό το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος MartinDoerr, martin@ics.forth.gr) και την Ακαδημία Αθηνών (ΑΑ) (Ελένη Κατσιαδάκη, hkatsiad@academyofathens.gr).

Πληροφορίες
StefanoSbarbati - PINScrl
stefano.sbarbati@pin.unifi.it
piazza Ciardi 25
59100 Prato (PO)
Ιταλία