Βραβείο Καλύτερου Ερευνητικού Άρθρου Φοιτητή που παρουσιάστηκε στο 23ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επεξεργασίας Σήματος (EUSICPO 2015) από μέλος ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

Βραβείο_Καλύτερου_Ερευνητικού_Άρθρου_Φοιτητή__που_
04.11.2015

Βραβείο Καλύτερου Ερευνητικού Άρθρου Φοιτητή που παρουσιάστηκε στο 23ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επεξεργασίας Σήματος (EUSICPO 2015) από μέλος ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ

Ο Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μεταπτυχιακός υπότροφος του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σήματος του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έλαβε το βραβείο καλύτερου άρθρου φοιτητή στο 23ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επεξεργασίας Σήματος (EUSICPO 2015, Νίκαια, Γαλλία 31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2015), ως πρώτος συγγραφέας του άρθρου με τίτλο “Addressing the data-association problem for multiple soundsource localization using DOA estimates.”

Η ερευνητική εργασία που παρουσιάζει το άρθρο θεωρεί ένα ασύρματο ακουστικό δίκτυο αισθητήρων  για την εκτίμηση της θέσης στο χώρο πολλαπλών ηχητικών πηγών (π.χ. πολλαπλών ομιλητών) που είναι ταυτόχρονα ενεργές στο χώρο.  Κάθε αισθητήρας ενός τέτοιου δικτύου αποτελείται από πολλαπλά μικρόφωνα και μπορεί να εκτελεί τοπικά  περιορισμένες  λειτουργίες επεξεργασίας σήματος και τηλεπικοινωνιών. Κάθε αισθητήρας εκτιμά κάποιες τοπικές πληροφορίες σχετικά με τις ενεργές ηχητικές πηγές και τις μεταδίδει σε έναν κεντρικό κόμβο που εκτελεί την διαδικασία του εντοπισμού θέσης. Η μέθοδος που προτείνεται σε αυτό το άρθρο μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια τις θέσεις  έως και τριών ταυτόχρονα ενεργών ηχητικών πηγών, ενώ δεν απαιτεί τα ηχητικά σήματα από τους διαφορετικούς αισθητήρες να είναι συγχρονισμένα, που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα σε πρακτικές εφαρμογές.

Οι συγγραφείς του άρθρου είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης: Αναστάσιος Αλεξανδρίδης και Γιώργος Μπορμπουδάκης, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Μουχτάρης, μέλη του ΙΤΕ-ΙΠ.