Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ στα Βασιλικά Βουτών για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.02.2016 - 15.03.2016

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ στα Βασιλικά Βουτών για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη