Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 89 από 136

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, με χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Intel Core i5 4200U ταχύτητας 1.6GHz, μνήμη 8GB DDR3, αποθηκευτικά μέσα ένα (1) σκληρό δίσκο SATA 1TB ταχύτητας, κάρτα γραφικών 2GB nVidia chipset για τις ανάγκες του Έργου‘Αξιολόγηση κινδύνου ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) συνεκτιμώντας μορφολογικές, εμβιομηχανικές, μοριακές και κλινικές παραμέτρους κινδύνου με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών αποφάσεων στη διαχείριση ασθενών με ΑΚΑ’ Το παραπάνω έργο με κωδικό αριθμό LS7_2224 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Ημερομηνία ανάρτησης: Μαϊ 28, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιουν 04, 2014
Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Συσκευής μικροερεθισμού σταθερού ρεύματος (constant current microstimulator) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 16 αναλογικά κανάλια με δυνατότητα ανεξάρτητου προγραμματισμού, ±1mA, ±10V, δυνατότητα εξόδου ψηφιακών σημάτων, δυνατότητα χορήγησης παλμών με κυματομορφές οριζόμενες από το χρήστη μέσω λογισμικού, χρονική ακρίβεια της τάξης του 1μsec, συμβατότητα με το σύστημα καταγραφών Omniplex με το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. για τις ανάγκες του Έργου«Νευρωνικοί μηχανισμοί οπτικής αναζήτησης» με κωδικό αριθμό 2988, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Ημερομηνία ανάρτησης: Μαϊ 23, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Μαϊ 30, 2014