Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 5 Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α Προϋπολογισμός δαπάνης 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 08, 2017

Κείμενο Προκήρυξης

Δελτίο Παραγγελίας