Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Απρ 23, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ