Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντονισμού και Διοργάνωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου Workshop on strongly interacting, open many-body systems with the emphasis on the Rydberg atoms physics 2018» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 25.850 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαϊ 04, 2018

Διακήρυξη

Παραρτήματα