Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντονισμού και Διοργάνωσης του «Θερινού σχολείου FOMO 2018» & του «Επιστημονικού Συνεδρίου FOMO 2018» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 58.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Μαϊ 04, 2018

Διακήρυξη

Παραρτήματα

Διευκρίνιση