Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ κα ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε Τμήματα, για το έργο: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας αμφιθεάτρου και τραπεζοκαθισμάτων εστιατορίου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 145.161,29 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Σεπ 10, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ