Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε Τμήματα, για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 129.032,26 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Σεπ 10, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ