Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια (Α) επωαστικού κλίβανου κυττάρων και (Β) μονάδας μελέτης κυτταρικής μετακίνησης/εισβολής» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 19.900,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Οκτ 02, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ