Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε Τμήματα, για την «Προμήθεια ποικίλων εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής Προϋπολογισμός δαπάνης 266.701,84 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεκ 20, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ.pdf

ΕΕΕΣ.xml

ΕΕΕΣ.pdf
 
ΕΕΕΣ.xml
ΕΕΕΣ.pdf
 
ΕΕΕΣ.xml
ΕΕΕΣ.pdf
 
ΕΕΕΣ.xml