Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια αναβάθμιση συστήματος εναπόθεσης ατομικών στρωμάτων (ALD) με δυνατότητα εναπόθεσης με χρήση οξείδωσης όζοντος» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 48.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 08, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ