Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου πλατείας κτηρίου ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 32.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Αυγ 05, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ