Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για σύναψη σύμβασης υπηρεσιών «Προμήθεια Υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής και επικύρωσης μεθόδων/τεχνικών σχεδίασης και υλοποίησης ιατρικών συσκευών με βάση τη μεθοδολογία “Security by Design”», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης € 80.645,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σεπ 22, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ