Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

«Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με διαπραγμάτευση για τη σύναψη σύμβασης για τα τμήματα: Α “Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων και επίπλων αμφιθεάτρου”, Β “Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου” και Δ “Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στο εστιατόριο” του Υποέργου 3: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου»της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ».

Νοε 30, 2015

Κείμενο Προκήρυξης

Περίληψη Προκήρυξης

Διευκρινήσεις