Νέα > Ανακοινώσεις

Σελίδα από 1

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης των Υποέργων 2, 3 και 4 του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗΟι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους το αργότερο μέχρι 29 Ιουλίου 2011
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι 30 Απριλίου 2010
IΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΥ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ένα άτομο για την τεχνική γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) του Ιδρύματος.
ITE - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΙΤΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ένα άτομο για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος.
Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσουν μία (1) θέση Επιμελητή Εκδόσεων σε θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (E.T.E.).
ΙΤΕ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΤΕΠ-Κ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΙΤΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Διευθυντή για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) στο Ηράκλειο Κρήτης. Προς τούτο, καλεί τους τυχόν ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν φάκελο με βιογραφικό και με πιστοποιητικά των προσόντων τους καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία.
Προκηρύξεις Πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΈρευναςΑνακοινώση Προκηρύξης Πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
Θέση Τεχνικού Προσωπικού στην ΑθήναΟι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευναςπροκηρύσσουν μία (1) θέση άρρενος υπαλλήλου σε θέση Τεχνικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (1 έτους), για απασχόληση στα γραφεία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στην Αθήνα, προκειμένου να εξυπηρετεί ανάγκες διακίνησης βιβλίων.
ITE - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΙΤΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ένα άτομο για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος. Προς τούτο, καλεί τους τυχόν ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν φάκελο με βιογραφικό και με πιστοποιητικά των προσόντων τους καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία.